Presentació

 

La realització d’un viatge comporta tot una sèrie de tasques que es desenvolupen al llarg d’un temps concret i determinat.

La vostra tasca serà planejar un viatge per la geografia de les comunitats d’Espanya. Cercareu informació sobre com anar al lloc, on dormiran, com es desplaçaran, la història i les activitats d´oci, i tot allò que creieu que sigui rellevant en l'organització de l'escapada. Haureu d’arribar a acords sobre els diferents temes proposats.I