//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Objectius generals

​1.-Cercar informació, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les creacions culturals.

 

2.-Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració.

.-Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic,

Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC  tant com a eines per obtenir informacions, com a instruments per aprendre i compartir coneixements.

Objectius específics

. Identificar l'estructura i funcionalitat dels diferents blocs del programa.

2 .Ser capaç d’expressar-se,i ser capaç d’organitzar una presentació (prezi)

3. Ser capaç de seguir instruccions rebudes

4.Rebre i enviar informació al  professors.

5. Cercar informació a Internet

6.- Utilitzar amb eficiència el navegador web per a la consulta i seguiment d'informació.

7.-Enviar i rebre informació al professor per a l'enviament d'activitat i la consulta de dubtes.